viernes, 14 de febrero de 2014

ENTRENAMIENTO CNGALEVIN1+CNGBENJAMIN2 - VIE14FEB14 (120'N)

1. W-U VIRAJES (150) 
10'x20 Vir + VirLINK EXP HIP

2. SET50 VIR-LINK (1000) 
20x50 Vir-EXP-LINK 5x(1ME+2EB+1BCR) 

3. TECNICA M SET25 + SPRINT (400)
25' SET25 DRILL M 2en2

2x25 M CRONO 

4 . TECNICA CR SET25 + SPRINT (400)
25' SET25 DRILL CR 2en2

2x25 CR CRONO 

5. QK + FMAX EST (360) 
2x (1FINS + 1n)
12x15 (2QK + 1FMax) 3ce 

6. DRILL SALIDAS E + DRILL FILIFINA (100) 
10' 2Grupos x5' (1/2Sal E - 1/2Filipina Max Dist) 

7. DOUBLE LEG (150) 
10' SET25 dd/dv HIP FINS

V2560

jueves, 13 de febrero de 2014

ENTRENAMIENTO CNGALEVIN1+CNGBENJAMIN2 - JUE13FEB14 (30'F+120'N)

F. ABD + H 

1. W-U SET25 EST (200) 
8x25 2ce Perfecto (1Fácil+1Fuerte) (15") 

2. TECNICA DE SALIDAS + SPRINT (200) 
8x25 2ce (1 FMax + 1 CRONO REG) HIP

3. DRILL SALIDAS E + DRILL FILIFINA (100)
10' 2Grupos x5' (1/2Sal E - 1/2Filipina Max Dist)

4-Ale1. USRPT 18' 3SET50 + 8SET25 (1550: 1400RP+150R)
4x (1ce)
3x50 R200 VIR c/1.10
8x25 R100 VIR c/40-45"
50 KT (-CR) (2'-3'-4')

4-Ben2. USRPT 15' 10SET25 (1150: 1000RP+150R)
4x (1ce)
10x25 R100 c/40-45"
50 KT (-CR)  (2'-3'-4')


VAle1. 2050
VBen2. 1650

miércoles, 12 de febrero de 2014

ENTRENAMIENTO CNGALEVIN1+CNGBENJAMIN2 - MIE12FEB14 (120'N)

1. W-U VIRAJES (150)
10'x20 Vir + VirLINK EXP HIP

2. EK T100 + QK (900)
4x (1ce)

125-75' (25 Carrera + 25 p F)
(1')
90" p MAX FREQ Piscina pequeña
(1')
 2x25 QK CRONO c/1' 
(1')

3. TECNICA E SET25 (300) 
20' SET25 DRILL E 2en2

21:10
4. TECNICA DE SALIDAS + SPRINT (200)
8x25 (1 FMax + 1 CRONO REG)

21.40
5. TECNICA FILIPINA B (100)
5' FILIPINA B VEL+DIST

6. RP (100)
50/100 CRONO EP

V1750

martes, 11 de febrero de 2014

ENTRENAMIENTO CNGALEVIN1+CNGBENJAMIN2 - MAR11FEB14 (30'F+120'N)

F. ANALISIS VIDEO TECNICA ESPALDA 

1. W-U TECNICA E (300)
15'x25 E Vis+Nado (1SubMax + 1Max) Corrigiendo fallos del video

2-Ale1. USRPT 18' 3SET50 + 8SET25 (1550: 1400RP+150R)
4x (1ce)
3x50 R200 VIR c/1.10
8x25 R100 VIR c/40-45"
50 KT (-CR) (2'-3'-4') 

2-Ben2. USRPT 15' 10SET25 (1150: 1000RP+150R)
4x (1ce)
10x25 R100 c/40-45"
50 KT (-CR)  (2'-3'-4')


VAle1. 2000
VBen2. 1650

ENTRENAMIENTO CNGALEVIN1+CNGBENJAMIN2 - LUN10FEB14 (120'N)

1. W-U VIRAJES (200) 
15'x20 Vir + VirLINK EXP HIP

2. TECNICA B SET25 (400)
30' SET25 DRILL B 2en2

3-Ale1. CHALLENGE AT SET100 CR (3000)
60' SET100 AT TT25 4:1

3-Ben2. CHALLENGE AT SET50 CR (1800)
60' SET50 AT TT25 2:1 

4. BREAK (100)
5' KT

5. QK M (150)
6x25 p M CRONO FINS c/1'

VAle1. 3850
VBen2. 2650