sábado, 2 de marzo de 2013

CAL. COMP. CNG6JJNN - SAB02MAR13 (40')

1. W-U COMPETICION (1550)

A.
400 PRO

B.
6x25 (10") 2tec brazos, 2tec dps, 2 perfectas

C.
2x25p exp c/45"
50cr facil
2x15p exp arrancada c/45"
50cr facil

D.
3x50 pro 1-3 (15")
4x25 pro 1-4 (10")

E.
200dps cr con virajes estilo principal extralargos

F.
50 minimax con salida crono
25 crono

G.
200cr dps fácil con virajes estilo principal

2. RP FAN 4 (100-550)
  - MAS01/FEM02: 400 Libre, 100 Mariposa
  - MAS02/FEM03: 100 Mariposa y 50 Espalda
  - MAS03-04/FEM04-05: 50 Mariposa
  - 4x50 Mariposa M01/02-F02/03
  - 4x50 Espalda M03 - F04
  - 4x25 E M04

V≈1700

2 comentarios: